Project Ecosystem

De klimaatverandering legt een toenemende druk op de kwaliteit van onze aquatische ecosystemen. Europa vaardigde hiervoor verschillende richtlijnen uit op het vlak van waterbeheer met als doel het behoud van de plaatselijke biodiversiteit.

Het project Ecosystem heeft de ambitie om watermilieus in West- en Oost-Vlaanderen en Noord-Frankrijk te verbeteren. De projectpartners focussen zich binnen het project op grensoverschrijdende waterlopen van de IJzer en de Leie, met als focus de invasieve, uitheemse soorten beheren en ecologische aanpassingswerken aan de waterbekkens.

Geplande evenementen

Hou onze agenda in de gaten voor komende evenementen, vormingen en andere activiteiten.

Er zijn momenteel geen evenementen gepland.

Onze partners