Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Vlaamse Milieumaatschappij IVA (hierna de “Vlaamse Milieumaatschappij” of de “Onderneming”).

 

Contactgegevens en maatschappelijke zetel:

Vlaamse Milieumaatschappij

Dokter De Moorstraat 24-26 

9300 Aalst

Telefoon: 053 72 62 10

E-mail: info@vmm.be

Ondernemingsnummer: 0887.290.276

 

 

1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden van deze website

Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden van deze website.

 

 

2. Intellectuele eigendomsrechten 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de Vlaamse Milieumaatschappij of rechthoudende derden.

 

 

3. Beperking van aansprakelijkheid 

De informatie die de Vlaamse Milieumaatschappij verschaft op deze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. De informatie kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd door de bezoeker. De Vlaamse Milieumaatschappij zorgt er wel voor dat de informatie volledig, nauwkeurig en juist is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich steeds onjuistheden voordoen. Indien er zich onjuistheden voordoen, zal de Vlaamse Milieumaatschappij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien de bezoeker onjuistheden zou vaststellen kan hij steeds de beheerder van de site contacteren via info@vmm.be.

 

De Vlaamse Milieumaatschappij kan ook niet aansprakelijk gesteld worden door rechtstreekse of onrechtstreekse schade uit het gebruik van de informatie op deze site. De inhoud van deze site kan op ieder ogenblik zonder aankondiging aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Vlaamse Milieumaatschappij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking van de website of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

 

In geen enkel geval kan de Vlaamse Milieumaatschappij op directe of indirecte wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade door het gebruik van deze website, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de bezoeker.

 

De website van de Vlaamse Milieumaatschappij kan hyperlinks bevatten die rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar pagina’s van derden. Deze link impliceert niet dat dit een impliciete goedkeuring is van de inhoud van de derdenpagina’s. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft geen zeggenschap over de inhoud op derdenpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade door het gebruik van deze pagina’s.

 

 

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De interpretatie en toepassing van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, alsook het gebruik van de website waarop zij betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.

 

Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, zijn bevoegd in geval van geschillen die naar aanleiding van het gebruik van deze website zouden ontstaan.

 

 

5. Privacyverklaring 

5.1. Verwerking van persoonsgegevens

De Onderneming leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en vanaf 25 mei 2018 door de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR), waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon die, of het bedrijf dat, persoonsgegevens verzamelt, daarvoor de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonsgegevens het gaat, dat deze gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.

 

De Vlaamse Milieumaatschappij verzamelt persoonsgegevens die haar door de bezoeker van de website worden overgemaakt via het contactformulier of het formulier voor aanvraag van een spreker. De aldus bekomen gegevens worden door de Vlaamse Milieumaatschappij enkel gebruikt om de bezoeker de eventueel gevraagde dienst te leveren, de registratie van de bezoeker mogelijk te maken zodat hij kan worden gecontacteerd in verband met de door hem gestelde vragen, en om de Vlaamse Milieumaatschappij in staat te stellen om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren.

 

De bezoeker van de website bevestigt zijn toestemming met de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens door het aanklikken van een vakje dat daarvoor is bestemd bij het versturen van het contactformulier of het formulier voor aanspraak van een spreker.

 

U kunt uw persoonlijke gegevens op ieder moment inkijken, wijzigen en/of (laten) verwijderen in het persoonlijk account of door contact op te nemen via info@vmm.be.

 

Tevens heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken middels melding op het voormelde e-mailadres, alsook om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

 

De bezoeker wordt verzekerd van de bescherming van de privacy van zijn persoonsgegevens door het gebruik van een SSL-certificaat op Domain Validation level, uitgereikt door cPanel, Inc.

 

 

5.2. Contactformulier / Formulier voor aanvraag van een spreker

Wanneer de bezoeker gebruik maakt van het contactformulier of het formulier voor aanvraag van een spreker op de website, zal de Vlaamse Milieumaatschappij deze gegevens enkel en alleen bewaren en gebruiken om de bezoeker terug te kunnen contacteren en om hem de eventueel gevraagde dienst te kunnen leveren.

 

De bezoeker zal bij het verzenden van het contactformulier of het formulier voor aanvraag van een spreker worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 

Deze gegevens blijven bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen met info@vmm.be.

 

 

5.3. Nieuwsbrief

De persoonsgegevens van de bezoeker zullen ook worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief, mits een dubbele opt-in is gebeurd. Dit impliceert dat de bezoeker vooreerst bij het invoeren van zijn gegevens op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij het vakje heeft aangevinkt waarmee hij bevestigt de nieuwsbrief te willen ontvangen. Vervolgens zal de bezoeker een bevestigingsmail ontvangen waarna hij nogmaals moet bevestigen dat hij de nieuwsbrief wilt ontvangen. 

 

De in dit verband gebruikte persoonsgegevens kunnen steeds ingekeken, gewijzigd en verwijderd worden door contact op te nemen via e-mail naar het adres info@vmm.be. De bezoeker kan zich ook te allen tijde uitschrijven op de nieuwsbrief door op de daartoe bestemde link te klikken in de nieuwsbrief of door contact op te nemen met de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

 

5.4. Beperking van het gebruik van persoonsgegevens

De Onderneming verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

 

 

6. Cookie policy

6.1. Toestemming

Door het gebruik van cookies verzamelt de Vlaamse Milieumaatschappij uw persoonsgegevens. Onder de toegepaste wetgeving rond GDPR is uw toestemming hiervoor vereist. Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verleent u de Vlaamse Milieumaatschappij deze uitdrukkelijke toestemming. U kunt op ieder ogenblik uw toestemming over het gebruik van cookies door de Vlaamse Milieumaatschappij intrekken.

 

 

6.2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die door de Vlaamse Milieumaatschappij op uw computer of mobiel toestel worden geïnstalleerd. Met behulp van deze cookies kan de Vlaamse Milieumaatschappij informatie verzamelen over uw gedrag op de website. Dankzij de cookies wordt u ook bij een volgend bezoek herkend, zodat u zich niet opnieuw moet aanmelden. We kunnen op die manier ook de bezoekers op de Vlaamse Milieumaatschappij-website tellen en analyseren hoe ze door de website navigeren. Zo kunnen de bezoekers voor profileringsdoeleinden gebruikt worden en kunnen we de website steeds verbeteren. De bezoeker kan zijn toestemming steeds intrekken door een e-mail te sturen naar info@vmm.be. De website van de Vlaamse Milieumaatschappij maakt gebruik van verschillende cookies die we in een onderstaande tabel oplijsten. De Vlaamse Milieumaatschappij maakt ook gebruik van cookies geplaatst door derden.

 

 

6.3. Welke cookies gebruikt de Vlaamse Milieumaatschappij?

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de afzonderlijke cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:

Cookie Doel Gegevensontvanger Verwijdering
IDE herkenning gebruiker Vlaamse Milieumaatschappij 1 jaar
wordfence_verifiedHuman beveiliging Vlaamse Milieumaatschappij 1 dag

 

 

6.4 Google, Google Analytics en YouTube

De website van de Vlaamse Milieumaatschappij gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc en van YouTube, een andere dienst van Google Inc. Om Google Analytics te kunnen gebruiken plaatst Google Inc. cookies op uw computer of mobiel toestel. In opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij zal Google Analytics deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om te rapporteren. U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door een browser plug-in te installeren met volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

De volgende cookies worden door Google en Google Analytics ingesteld:

 

Cookie Doel Gegevensontvanger Verwijdering
PREF herkenning user YouTube 2 jaar
YSC herkenning user YouTube sessie
APISID herkenning user YouTube 2 jaar
CONSENT herkenning user YouTube 20 jaar
HSID herkenning user YouTube 2 jaar
SAPISID herkenning user YouTube 2 jaar
SID herkenning user YouTube 2 jaar
SSID herkenning user YouTube 2 jaar
LOGIN_INFO herkenning user YouTube 2 jaar
VISITOR_INFO1_LIVE herkenning user YouTube 5 maanden

 

6.5 Het gebruik van cookies beletten

U kunt steeds cookies blokkeren door de instelling op uw browser te activeren die ervoor zorgt dat alle of enkele cookies worden geweigerd. Als u uw browserinstellingen aanpast om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde of alle delen van onze website. Voor vragen of inlichtingen rond de cookie policy kunt u steeds de Vlaamse Milieumaatschappij contacteren via info@vmm.be.

6.6. Nuttige links omtrent het beheer van cookies op uw browser

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL