Werken & communicatie

Zelfs in deze uitzonderlijke tijden blijven de Franse en Vlaamse partners van het project; GDON, VMM, Rato vzw, provincie West-Vlaanderen en USAN actief hun rol spelen in de strijd tegen de muskusrat. De partners, lettend op de Covid 19 voorschriften besloten om op het terrein...

In het kader van het Interreg V-project ECOSYSTEM werden natuurvriendelijke oevers aangelegd om de grensoverschrijdende ecosystemen te verbeteren. Op de Heidebeek en de IJzer, waar oevererosie optrad als gevolg van hoogwaterstanden en vertrappeling door runderen, werden twee ingrepen uitgevoerd. De eerste ingreep bestond uit het stabiliseren...