Werken & communicatie

In het kader van het Interreg V-project ECOSYSTEM werden natuurvriendelijke oevers aangelegd om de grensoverschrijdende ecosystemen te verbeteren. Op de Heidebeek en de IJzer, waar oevererosie optrad als gevolg van hoogwaterstanden en vertrappeling door runderen, werden twee ingrepen uitgevoerd. De eerste ingreep bestond uit het stabiliseren...