De ecosystem applicatie: een digitale (r)evolutie binnen de exotenwereld:

De ecosystem applicatie: een digitale (r)evolutie binnen de exotenwereld:

Digitale hulpmiddelen in een gecoördineerde, grensoverschrijdende strijd tegen exoten:

Via het ECOSYSTEM-project konden acties tegen invasieve uitheemse soorten en ecologische aanpassingswerken plaatsvinden in een grensoverschrijdende en coherente zone. Het was daartoe belangrijk om een middel te hebben die die vorderingen ging registreren, zodat die data kon worden doorgeven aan andere organisaties en het grote publiek.  De partners van het ECOSYSTEM-project hebben enkele digitale hulpmiddelen opgezet om de ondernomen acties te registreren: een geogerefereerde smartphoneapplicatie en een gegevensdatabank, waarvan een deel publiek werd gesteld via de website.

Ook hier was de doelstelling en grensoverschrijdende en gecoördineerde aanpak bewerkstelligen. Zo vonden tijdens de zomermaanden  bijvoorbeeld meetcampagnes plaats in het hele projectgebied. De resultaten daarvan werden met de partners uitgewisseld, zodat die info kon vergeleken worden met de info die elke partner doorheen het werkjaar had verzameld. Op die manier konden partners hun terreinwerking bijsturen. De verzamelde datagegevens werden niet alleen uitgewisseld tussen de partners onderling, maar ook met andere terreinbeheerders binnen het projectgebied en daarbuiten.

De Ecosystem partners werken mee aan een digitalisering buiten de eigen organisaties:

En cruciaal aspect aan de Europese verordening rond exoten is de verplichte uitwisseling van datagegevens voor elke lidstaat. Daartoe werd bij de ontwikkeling rekening gehouden met de standaarden die Europa daarvoor oplegt via de GBIF-codes. Dat zijn gestandaardiseerde codes per dier-of plantensoort. Dit maakt ook onderlinge data-uitwisseling mogelijk, waardoor terreinbeheerders een snellere respons zullen kunnen geven op waarnemingen en het beheer ook beter op elkaar zullen kunnen afstemmen. Met afronding van het project, zetten enkele partners in de toekomst in op een verdere externe uitrol van de smartphone applicatie naar terreinbeheerders binnen en buiten het projectgebied.

Meer zien? Bekijk zeker het filmpje.