Nieuws

Het Interreg V "ECOSYSTEM"-project, dat sinds 2016 van start ging met als doel de aquatische ecosystemen te verbeteren, loopt af op 30 september 2021. Het slotevenement van het ECOSYSTEM-project vindt plaats op dinsdag 21 september 2021.  De inschrijving kan via een online formulier dat u binnenkort...

Digitale hulpmiddelen in een gecoördineerde, grensoverschrijdende strijd tegen exoten: Via het ECOSYSTEM-project konden acties tegen invasieve uitheemse soorten en ecologische aanpassingswerken plaatsvinden in een grensoverschrijdende en coherente zone. Het was daartoe belangrijk om een middel te hebben die die vorderingen ging registreren, zodat die data kon...

In het kader van het Interreg V-project ECOSYSTEM werden natuurvriendelijke oevers aangelegd om de grensoverschrijdende ecosystemen te verbeteren. Op de Heidebeek en de IJzer, waar oevererosie optrad als gevolg van hoogwaterstanden en vertrappeling door runderen, werden twee ingrepen uitgevoerd. De eerste ingreep bestond uit het stabiliseren...