Nieuws

Het Interreg V "ECOSYSTEM"-project, dat sinds 2016 van start ging met als doel de aquatische ecosystemen te verbeteren, loopt af op 30 september 2021. Het slotevenement van het ECOSYSTEM-project vindt plaats op dinsdag 21 september 2021.  De inschrijving kan via een online formulier dat u binnenkort...

Gisteren, dinsdag 21 september 2021, vond het slotevenement van ecosystem plaats. De partners voorzagen een uitgebreid en interessant programma voor de 59 geïnteresseerden en betrokkenen. Er vond een terreinbezoek plaats aan de werken in Morbecque (voor  meer toelichting zie: https://www.interreg-ecosystem.eu/fr/non-classifiee/amenagements-ecologiques-des-cours-deau/  ). Later op de dag...

In het licht van de klimaatverandering wil het project Ecosystem de kwaliteit van de watermilieus en van het water in de grensoverschrijdende stroomgebieden van de Leie en de IJzer verbeteren. Met dat doel werden er sinds 2016 diverse ecologische en hydromorfologische inrichtingswerken en oeveraanplantingen uitgevoerd....

Digitale hulpmiddelen in een gecoördineerde, grensoverschrijdende strijd tegen exoten: Via het ECOSYSTEM-project konden acties tegen invasieve uitheemse soorten en ecologische aanpassingswerken plaatsvinden in een grensoverschrijdende en coherente zone. Het was daartoe belangrijk om een middel te hebben die die vorderingen ging registreren, zodat die data kon...