GDON Flandre Maritime

GDON Flandre Maritime

De GDON FLANDRE MARITIME werd opgericht in 1970 om in plaats van lokale autoriteiten/overheden op te treden in de ‘verplichte’ strijd tegen muskusratten.

Daarnaast heeft de GDON ook de opdracht om plattelandsgebieden te ontwikkelen en natuurgebieden te behouden.

De strijd tegen muskusratten wordt vandaag uitgevoerd door vier rattenvangers. Deelname aan verschillende projecten gefinancierd door het INTERREG-programma en de wijziging in de wetgeving hebben de inzet van meer rattenvangers en één persoon voor het beheer van de structuur mogelijk gemaakt.