RATO

RATO

Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vzw staat in voor de rattenbestrijding langs de waterlopen en in gemeenten waarmee er een samenwerkingsovereenkomst is binnen de provincie Oost-Vlaanderen. Rattenbestrijding wordt gebiedsdekkend aangepakt, waarbij een actieve, brongerichte aanpak verkozen wordt. De uitvoering vindt zowel op openbaar als op privaat terrein (via een systeem van meldingen) plaats en langs de waterlopen 2de en 3de categorie.

Daarnaast voert RATO vzw ook in opdracht van de dienst Waterlopen van de provincie Oost-Vlaanderen de bestrijding en beheer uit van invasieve, uitheemse planten rond de provinciale waterlopen, zoals Reuzenberenklauw en Reuzenbalsemien.

Ten slotte levert RATO vzw ook extra dienstverleningen zoals ganzenafvangsten, zwerfkattenacties, beheer van verwilderde duiven en andere overlastbezorgers in de Oost-Vlaamse gemeenten.