Provincie West-Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen

De Provincie West-Vlaanderen is als waterlopenbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie. Als je alle waterlopen na elkaar zou plaatsen, dan kom je uit op een totale lengte van 3653 km. Hiervan staan de 7 polderbesturen in het noorden van de provincie in voor het beheer van circa 1340 km, waarvoor ze terugbetaald worden door de provincie. Het beheer van deze waterlopen wordt op een geïntegreerde manier uitgevoerd. Hiermee wordt bedoeld dat naast het verzekeren van een vlotte waterafvoer – met het oog op het vermijden van overstromingen – er ook volop aandacht is voor de biodiversiteit, waterkwaliteit, landbouw en recreatie.