Project

Ontdek de resultaten van ons onderzoek

Betere watermilieus in Vlaanderen en Noord-Frankrijk met project Ecosystem

De klimaatsverandering legt een toenemende druk op de kwaliteit van onze aquatische ecosystemen. Binnen het Europese project Ecosystem streven de projectpartners ernaar om de watermilieus te verbeteren in Vlaanderen en Noord-Frankrijk.

Project Ecosystem: wat en waarom?

Ecosystem heeft de ambitie om watermilieus in West- en Oost-Vlaanderen en Noord-Frankrijk te verbeteren door te focussen op het beheer van invasieve, uitheemse soorten en technische versterking van de waterbekkens. De grensoverschrijdende waterlopen vormen hierdoor het projectgebied.

De partners werken aan een gemeenschappelijke aanpak om:

  • De biodiversiteit in stand te houden,
  • Te zorgen voor een goede ecologische werking van de waterwegen in een grensoverschrijdend gebied. Dit gebied groepeert onder andere de polderzones en de grensoverschrijdende bekkens, zoals bijvoorbeeld  die van de Leie, de IJzer en hun bijrivieren,
  • Ecologische aanpassingswerken uit te voeren en
  • Samen de strijd in te zetten tegen invasieve planten en dieren zoals bijvoorbeeld reuzenbereklauw, muskusratten, beverratten, enz.

Doel van het Ecosystem-project

Ecosystem wil de functionele zoetwatermilieus herstellen en behouden. Hierbij worden de lokale actoren nauw betrokken, zodat ze de voortgang en de resultaten van de uitgevoerde werken, de bestrijdingsacties tegen invasieve soorten en de ecologische verbeteringen van begin tot eind kunnen opvolgen.

Hiervoor worden digitale hulpmiddelen ontwikkeld.

  • De partners hebben een mobiele applicatie laten ontwikkelen die gebruikt wordt in het kader van de bestrijding van de invasieve soorten om zo de evolutie van de populatie in kaart te brengen. Ook herstelacties aan de waterwegen kunnen geregistreerd worden.
  • Er komt een digitale gegevensbank met een overzicht van zowel de aangetaste als de herstelde sites.

Ecosystem in Europa

Ecosystem is een project dat tot stand is gekomen binnen het Interreg France-Wallonie-Vlaanderen programma. Het project werd opgericht in navolging van de Europese richtlijnen die uitgevaardigd werden. Het project kan een beroep doen op EFRO-medefinanciering.

Onze partners