Natuurvriendelijke oevers op de Heidebeek en de IJzer

Natuurvriendelijke oevers op de Heidebeek en de IJzer

In het kader van het Interreg V-project ECOSYSTEM werden natuurvriendelijke oevers aangelegd om de grensoverschrijdende ecosystemen te verbeteren.

Op de Heidebeek en de IJzer, waar oevererosie optrad als gevolg van hoogwaterstanden en vertrappeling door runderen, werden twee ingrepen uitgevoerd. De eerste ingreep bestond uit het stabiliseren van de oevers door het aanbrengen van steenbestorting tot een hoogte van 1 meter boven het waterniveau. De tweede was de aanplant van een gevarieerd oeverbos. Met de term oeverbos wordt de oevervegetatie bedoeld. Bij deze ingreep worden op de oevers streekeigen bomen en struiken aangeplant (schietwilg, zwarte els, zwarte bes…) in een min of meer dicht lint, zodat de wortels van de planten de oevers stabiliseren. Bovendien verbeteren de planten ook de waterkwaliteit omdat ze een filterende werking hebben.

Tijdens de werkzaamheden werd 80 meter steenbestorting aangebracht en 160 meter streekeigen bomen of struiken aangeplant.