Werk in uitvoering: ecologische herverbinding bij de grand dam In Moerbeke

Werk in uitvoering: ecologische herverbinding bij de grand dam In Moerbeke

In het kader van het Interreg V ECOSYSTEM-project is USAN (bouwheer) begonnen met een uitermate ambitieus ecologisch project: een ecologische herverbinding en de verplaatsing van de Grand Dam in Moerbeke (Morbecque).

Ter hoogte van het gehucht De Walle (La Motte au Bois), in het hart van het Nieppebos (een beschermd natuurgebied: ZNIEFF 310013746) bevindt zich de sluis van de Grand Dam waar het Préavin-kanaal samenvloeit met de Borrebeek (Bourre).  Die laatste mondt uit in de Leie bij Meregem (Merville) waar het overstromingsrisico zeer hoog is.

Als onderdeel van een globale denkoefening over het grensoverschrijdende stroomgebied van de Leie werd een ambitieus project opgezet samen met onze grensoverschrijdende partners, in het kader van het Interreg ECOSYSTEM-project (projectportfolio Flandria Rhei), met als doel een gecombineerde aanpak van ecologische en hydraulische vraagstukken.

Het project is erg alomvattend, want het plant:

  • het herstel van de biodiversiteit in de rivieren en de viscontinuïteit ter hoogte van dit – tot dusver onoverbrugbare – grote bouwwerk dankzij:
    • de aanleg van een natuurlijke vispassage (omleidingsrivier met rustvijvers voor visfauna).
    • het opnieuw vullen van de rivierbedding met granulaten.
  • het aanleggen van ecologische habitats die bevorderlijk zijn voor waterfauna en -flora, dankzij de inplanting van een centraal rietland (toevluchtsoord, broedgebied, enz.)

Na een lange administratieve procedure om de werken goed te keuren (Prefectoraal besluit van 28/04/2020), kon het project starten in oktober 2020; het zou het tegen het einde van het jaar klaar moeten zijn.

Dit ambitieuze project zal het mogelijk maken om de ecosystemen van het grensoverschrijdende stroomgebied van de Leie te verbeteren en zal zo bijdragen aan het ecologische welzijn van waterlichamen (Europese verplichting van de KRW).

Panneau Grand Dam